O nas.

Gospodarstwo z tradycjami.

Gospodarstwo działa od trzech pokoleń, zostało założone w 1978 roku. Zlokalizowane jest w województwie wielkopolskim na północnym jego krańcu w miejscowości Łobżenica nad rzeką Łobżonka.

Wspieramy się w bezpośredniej produkcji, służymy sobie pomocą oraz staramy się w dalszym ciągu rozwijać i inwestować w nasze gospodarstwa, aby produkować towar najwyższej klasy.

Woda podstawą owocnej uprawy.

Na wszystkich hektarach naszych gospodarstw posiadamy nowoczesne nawadnianie oraz fertygację. Podajemy roślinom tylko to czego potrzebują w danym momencie ograniczając zużycie nawozów, tak aby nasze uprawy były bezpieczne dla każdego. Nawożenie przy użyciu komputerów nawadniających, które posiadamy, pozwala nam ograniczyć również ilość zużywanej wody. Dzięki temu możemy precyzyjnie ustalać dawki nawozów oraz szybko reagować na zmieniające się potrzeby roślin.

Większość upraw zlokalizowana jest wzdłuż koryta rzeki Łobżonka, z czym wiąże się specyficzny mikroklimat panujący na tym terenie, który niebywale wpływa na intensywny wzrost, dojrzewanie
i wybarwianie się owoców. Każda nasza uprawa jest dla nas cenną nauką, w której staramy się dawać roślinom to czego potrzebują, a woda jest jej podstawą😊

Rozwijamy się poprzez szkolenia

W dniach 18-19 sierpnia 2022r. wzięliśmy udział w szkoleniach prowadzonych przez Agencję Promocji Zagranicznej KONEKTgroup, przygotowujących naszą firmę do ekspansji eksportowej na rynki zagraniczne.

Wykłady dotyczyły m.in. rodzajów strategii wchodzenia na obce rynki, eksportu z omówieniem warunków dostępu do wybranych rynków, a także sprzedaży produktów z perspektywy eksportera. Dużo uwagi poświęcono sprawom formalnym (systemom celnym, barierom pozataryfowym, standaryzacji, normom i certyfikatom jakości) oraz możliwościom finansowania eksportu, a także formom płatności,  dokumentacji eksportowej i ofertom zagranicznym. Dodatkowo omówiono  różnice kulturowe mające kluczowe znaczenie w międzynarodowych kontaktach gospodarczych.

Niebawem nasze przedsiębiorstwo weźmie udział w organizowanej przez Powiat Pilski misji gospodarczej. Więcej informacji pod linkiem: https://biznes.powiat.pila.pl/artykuly/nabor-msp-na-targi-i-szkolenia.

Projekt pn. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II” nr projektu RPWP.01.04.02-30-0004/19 jest realizowany przez Powiat Pilski w partnerstwie z Fundacją na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST. Projekt jest dofinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałania 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.