O nas.

Gospodarstwo z tradycjami.

Nasze rodzinne gospodarstwo istnieje od trzech pokoleń i zostało założone w 1978 roku w Łobżenicy nad rzeką Łobżonka. Początkowo uprawialiśmy warzywa, ale w 2000 roku przeszliśmy na produkcję owoców, a od 2013 roku wytwarzamy także soki tłoczone. Na naszych 23 hektarach uprawiamy owoce jabłoni, gruszy, śliwy, maliny, czereśnie i porzeczki czerwone, dbając o każdy etap produkcji, od jakości wody, poprzez nawadnianie i nawożenie, aż do zbiór i przechowywanie owoców. Nasze gospodarstwo posiada certyfikaty Global Gap, IPO i GRASP oraz stosujemy System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP). Jesteśmy dumni z naszej tradycji, ale też patrzymy w przyszłość, inwestując w rozwój i nowoczesne technologie.

Jakość i bezpieczeństwo.

Dzięki temu systemowi możemy zapewnić naszym Klientom najwyższą jakość produktów oraz ich bezpieczeństwo. Stawiamy na ciągłe doskonalenie naszych procesów produkcyjnych i zwiększanie efektywności działania. Wprowadzamy innowacje, takie jak modernizacja systemów nawadniania czy stosowanie najnowszych technologii w produkcji soków.

Zrównoważona produkcja i społeczna odpowiedzialność.

Jesteśmy przekonani, że nasza pasja do ogrodnictwa i sadownictwa oraz dbałość o jakość naszych produktów przyczyniają się do zdrowia i zadowolenia naszych klientów. Cieszymy się z każdej pozytywnej opinii i staramy się na bieżąco reagować na sugestie naszych odbiorców.

Wspieramy również lokalną społeczność poprzez zatrudnienie miejscowych mieszkańców oraz organizację różnych inicjatyw, takich jak konkursy dla dzieci czy warsztaty ogrodnicze. Dbamy o środowisko naturalne, stosując ekologiczne metody uprawy oraz minimalizując nasz wpływ na środowisko.

Wierzymy, że nasze tradycje i doświadczenie w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami są kluczem do sukcesu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą owoców i soków oraz do odwiedzenia naszego gospodarstwa, gdzie z przyjemnością opowiemy o naszej pracy i pasji.O CSR.

Działamy zgodnie z społeczną odpowiedzialnością biznesu. Punktem wyjścia dla nas każdorazowo jest najwyższa dbałość o interesy społeczne, dobro pracowników oraz ochronę środowiska naturalnego. Dbamy również o naszą regionalną tożsamość oraz lokalną społeczność. Edukujemy naszych najmłodszych na temat zasad zdrowego odżywiania się aktywnie uczestnicząc w wielu programach m.in. „Zdrowy Przedszkolak”. Bierzemy także aktywny udział w różnego rodzaju eventach, festynach, konferencjach i imprezach.

Rozwijamy się poprzez szkolenia.

W dniach 18-19 sierpnia 2022r. wzięliśmy udział w szkoleniach prowadzonych przez Agencję Promocji Zagranicznej KONEKTgroup, przygotowujących naszą firmę do ekspansji eksportowej na rynki zagraniczne.

Wykłady dotyczyły m.in. rodzajów strategii wchodzenia na obce rynki, eksportu z omówieniem warunków dostępu do wybranych rynków, a także sprzedaży produktów z perspektywy eksportera. Dużo uwagi poświęcono sprawom formalnym (systemom celnym, barierom pozataryfowym, standaryzacji, normom i certyfikatom jakości) oraz możliwościom finansowania eksportu, a także formom płatności,  dokumentacji eksportowej i ofertom zagranicznym. Dodatkowo omówiono  różnice kulturowe mające kluczowe znaczenie w międzynarodowych kontaktach gospodarczych.

Niebawem nasze przedsiębiorstwo weźmie udział w organizowanej przez Powiat Pilski misji gospodarczej. Więcej informacji pod linkiem: https://biznes.powiat.pila.pl/artykuly/nabor-msp-na-targi-i-szkolenia.

Projekt pn. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II” nr projektu RPWP.01.04.02-30-0004/19 jest realizowany przez Powiat Pilski w partnerstwie z Fundacją na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST. Projekt jest dofinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałania 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.