Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest:

Gospodarstwo Sadownicze Mateusz Pluta
Ul. Sportowa 32, 89-310 Łobżenica
NIP:764-244-85-56

Zwanym dalej administratorem danych.
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a. Realizacji umowy
2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym
odbiorcom.
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu:
a. Niezbędnego dla realizacji obowiązków księgowych związanych z
odrębnymi przepisami prawa, a także przez czas odpowiadający
długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionymi
usługami.5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.