Gospodarstwo
z tradycjami

Gospodarstwo działa od trzech pokoleń, zostało założone w 1978 roku. Zlokalizowane jest w województwie wielkopolskim na północnym jego krańcu w miejscowości Łobżenica nad rzeką Łobżonka.

Wspieramy się w bezpośredniej produkcji, służymy sobie pomocą oraz staramy się w dalszym ciągu rozwijać
i inwestować w nasze gospodarstwa, aby produkować towar najwyższej klasy.

rubi juice jablka
rubi juice jablka lisc lobzenica

20 hektarów sadów.
To głównie:

JABLKA OWOCE RUBI JUICE
GRUSZE OWOCE RUBI JUICE
SLIWY OWOCE RUBI JUICE
MALINY OWOCE RUBI JUICE
JEZYNY OWOCE RUBI JUICE
CZERESNIE OWOCE RUBI JUICE

Zdrowa woda podstawą
owocnej uprawy

Na wszystkich hektarach naszych gospodarstw posiadamy nowoczesne nawadnianie oraz fertygację. Nawożenie podczas nawadniania przy użyciu systemów nawadniających, które posiadamy, to wysoko efektywny sposób dostarczania składników pokarmowych. Dzięki temu możemy precyzyjnie ustalać dawki nawozów oraz szybko reagować na zmieniające się potrzeby roślin.

Większość upraw zlokalizowana jest wzdłuż koryta
rzeki Łobżonka, z czym wiąże się specyficzny mikroklimat panujący wzdłuż koryta rzeki, a ten z kolei niebywale wpływa na intensywny wzrost, dojrzewanie
i wybarwianie się owoców.

zdrowa_woda_mateusz_pluta
grasp gap member
global gap member
integrowana produkcja rubi juice
integrowana produkcja pluta
tloczenie_sokow_mateusz_pluta

Bezpieczne rośliny!
Mamy na to twarde dowody!

Drzewa i owoce w gospodarstwie są prowadzone i chronione
zgodnie z dobrą praktyką sadowniczą, jak również
z programem ochrony roślin sadowniczych. Swoją produkcję
opieramy o Certyfikat IPO, Global gap, jak również GRASP.
Prowadzimy także System HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points System) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, jest to zespół wzajemnie powiązanych ze sobą procedur, realizujących jako całość system zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Wieloletnia tradycja, doświadczenie oraz technologie, którymi dysponujemy gwarantują najwyższą jakość świadczonych usług
spełniających kryteria i wymogi rynku dla produktu jakim są owoce.